Експертні роботи

Експертна оцінка та експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки

Експертна оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки згідно з постановою КМУ №1107 від 26.10.2011р.


Зразок заявки - на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Зразок заявки - на проведення аудиту з охорони праці.

Проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.2004р.


Зразок заявки - експертна оцінка стану вантажопідйомного обладнання.

Зразок заявки - експертна оцінка стану ліфтів.

Зразок заявки - експертна оцінка стану атракційної техніки.

Зразок заявки - експертна оцінка стану електричного устаткування та технологічного електрообладнання.

Зразок заявки - експертна оцінка стану технологiчного транспорту (технiчний огляд, реєстрацiя, перереєстрацiя).

Зразок заявки - експертна оцінка стану об`єктів котлонагляду: котли парові с тиском пари не більше 0,7 кгс/см2, водогрійні котли та водонагрівачі з температурою нагріву не більше 1150С.

Зразок заявки - експертна оцінка стану об`єктів котлонагляду: котли парові с тиском пари від 0,7 кгс/см2 до 40 кгс/см2 включно та водогрійні котли з температурою води вище 1150С.

Зразок заявки - експертна оцінка стану об`єктів котлонагляду: трубопроводи пари та гарячої води.

Зразок заявки - експертна оцінка стану об`єктів котлонагляду: посудини, що працюють під тиском.

Зразок заявки - огляд, обстеження электроустановок.

Експертне обстеження будівлі (споруди), паспортизація.


Зразок заявки - на експертне обстеження будівлі (споруди) та паспортизацію.

Експертиза проектів будівництва, реконструкції об`єктів виробництва щодо дотримання вимог нормативно-правових актів в сфері охорони праці та промислової безпеки.


Зразок заявки - експертиза проектно-технічної документації.


Експертиза технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та іншої небезпечної продукції, в тому числі придбаних за кордоном на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України.


Зразок заявки - на виконання експертизи устаткування підвищеної небезпеки на відповідність нормативним актам з охорони праці та промислової безпеки для отримання дозволу Держпраці.


Об`єкти підвищенної небезпеки (потенційно небезпечні).


Зразок заявки - на розроблення аналітичної частини ПЛАСА, декларації безпеки об’єкту.

Зразок заявки - на експертизу аналітичної частини ПЛАСА, декларації безпеки об`єкту.

Зразок заявки - на проведення ідентифікації об`єкту.

КОНТАКТИ ЦЕНТРУ

85323, Україна, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Коржова 16.
тел.: +380(50) 425-07-00; +380(6239) 6-02-00;
факс: +380(6239) 6-02-00;
e-mail: office@detc.dn.ua