лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики

Послуги з проведення неруйнівного контролю та експертного обстеження технічного дегностування устатковання підвищеної небезпеки

До складу Донецького комплексного відділу ДП Донецький ЕТЦ» входить структурний підрозділ «Лабораторія неруйнівного контролю а технічного діагностування».


Фахівці лабораторії пройшли навчанні у ПАТ «ВТП «Укренергочермет» по наступних напрямах:


- VT – візуально-оптичний;

- UT – ультразвуковий;

- MT – магнітопорошковий;

- PT – капілярний;


та по наступних секторах:


- 6 – металообробка та металовиробництво;

- 7 – теплова енергетика;

- 10 – трубопроводи;

- 11 – хімія та нафтохімія;

- 12 – бурове обладнання;

- 13 – вантажопідіймальні механізми;

- 14 – металоконструкції та будівельні конструкції;

- 15 – залізничний транспорт.

Лабораторія оснащена сучасними приладами та пристроями, та виконують наступні роботи:


1. Випробування. технічний огляд (опосвідчення), експертне обстеження, технічне діагностування виробничого устаткування;

2. Експертиза (перевірка) технологічної конструкторської документації на будівництво. реконструкцію, монтаж, ремонт об’єктів котлонагляду: посудин. що працюють під тиском, котлів парових та водогрійних, трубопроводів пари та гарячої води, а також іншого обладнання;

3. Експертиза що до додержання випробувальних лабораторій на технічну компетентність в проведенні експертного обстеження, технічного діагностування, технічного огляду (опосвідчення). випробування (у т.ч. гідравлічного, пневматичного, неруйнівними та руйнівними методами контролю та інше) устаткування підвищеної небезпеки;

4. Оформлення технічних паспортів на устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі, на котли парові та водогрійні, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском. технологічне обладнання різних галузей виробництва;

5. Неруйнівний контроль основного металу та зварних з єднань, елементів устаткування підвищеної небезпеки ( у т.ч. при експертному обстеженні . технічному діагностуванні, сертифікаційних випробуваннях, встановленні відповідності вимогам нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки України;

6. Експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідіймальних кранів, машин, ліфтів, ескалаторів, траволаторів, підйомників, в т.ч. будівельних, атракціонів підвищеної небезпеки стаціонарних, пересувних і мобільних.

7. Технічне опосвідчення (первинне, частково,повне, позачергове) вантажопідіймальних кранів, машин, ліфтів, ескалаторів, траволаторів, підйомників, в т.ч. будівельних, атракціонів підвищеної небезпеки стаціонарних, пересувних і мобільних.

8. Складання технічних паспортів вантажопідіймальних кранів, машин, ліфтів, ескалаторів, траволаторів, підйомників, в т.ч. будівельних, атракціонів підвищеної небезпеки стаціонарних, пересувних і мобільних.

КОНТАКТИ ЦЕНТРУ

85323, Україна, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Коржова 16.
тел.: +380(50) 425-07-00; +380(6239) 6-02-00;
факс: +380(6239) 6-02-00;
e-mail: office@detc.dn.ua